homepage

Vítejte

Děti jsou naše budoucnost!

Jejich vývoj jako šťastných lidí proto musí mít nejvyšší prioritu. Slučitelnost rodiny a povolání musí mít především za cíl nabídku zařízení péče o děti - orientovanou na potřeby dětí.

www.familyinfo.eu propojuje všechna zařízení pro péči o děti v Rakousku a České republice jako první krok k celoevropské síti. Komplexní software umožňuje vyhledat všechna zařízení péče o děti podle poštovního směrovacího čísla nebo názvu a typu. Údaje můžete zobrazit ve třech jazycích.

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vzdělávání v raném dětství v EU 2010/2159 (INI)) ze 17.3. 2011: " Přístup vycházející z potřeb dítěte Evropský parlament vítá cíle stanovené v závěrech ze zasedání Evropské rady v Barceloně, [s plánem] poskytnout do roku 2010 péči pro alespoň 90% dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33% dětí mladších tří let věku; domnívá se však, že Rada a Komise musí tyto cíle přezkoumat a aktualizovat a středobodem opatření předškolního vzdělávání a péče o děti musí být potřeby a zájmy dítěte. "

Naše projekty

WWW.KINDERBETREUUNG.AT

WWWW.SPOLECNEDETEM.CZ